BALL BEARING

Item No.10030380
Piece

Specifications

Nature
Alternative
No. 2
62122RSC3
Outer diameter
110
Inner diameter
60 mm
Thickness
22 mm
Line (ball bearings)
6000
Greasing (bearings)
Non
Clearance class
C3
Width on shaft
22 mm
Number of ball rows
1
Type (ball bearings)
Standard
Hole type (bearings)
Rond
Shaft (bearings)
Sans débordement
Tightening type (bearings)
Sans serrage
Unit
Métrique [mm]
Sealing (bearings)
Etanchéité plastique des deux côtés
Brand
SNR
Supplier nameReference
62122RSC3
JOHN DEEREJD8537
JOHN DEEREJD8548
JOHN DEERERE67948
CLAAS0002180780
CLAAS0002392570
CLAAS0004631890
NEW HOLLANDST269A
FIAT20141040
CASE IHST269A
MASSEY FERGUSOND26735919
BRAUD20141040
KEMPERJD8537
FENDTACP0033940
FENDTD26735919
LAVERDAD26735919
SCHUITEMAKER4010318
JOHN DEERELCA58688
CLAAS0002139910
NEW HOLLAND84120272
CASE IH84120272
BRAUD9964944
KEMPERLCA58688
CLAAS0002359240
KRONE009303510

BALL BEARING

Item No.10030380
Piece

Specifications

Nature
Alternative
No. 2
62122RSC3
Outer diameter
110
Inner diameter
60 mm
Thickness
22 mm
Line (ball bearings)
6000
Greasing (bearings)
Non
Clearance class
C3
Width on shaft
22 mm
Number of ball rows
1
Type (ball bearings)
Standard
Hole type (bearings)
Rond
Shaft (bearings)
Sans débordement
Tightening type (bearings)
Sans serrage
Unit
Métrique [mm]
Sealing (bearings)
Etanchéité plastique des deux côtés
Brand
SNR
Supplier nameReference
62122RSC3
JOHN DEEREJD8537
JOHN DEEREJD8548
JOHN DEERERE67948
CLAAS0002180780
CLAAS0002392570
CLAAS0004631890
NEW HOLLANDST269A
FIAT20141040
CASE IHST269A
MASSEY FERGUSOND26735919
BRAUD20141040
KEMPERJD8537
FENDTACP0033940
FENDTD26735919
LAVERDAD26735919
SCHUITEMAKER4010318
JOHN DEERELCA58688
CLAAS0002139910
NEW HOLLAND84120272
CASE IH84120272
BRAUD9964944
KEMPERLCA58688
CLAAS0002359240
KRONE009303510